privacystatement

Home/privacystatement

Privacyverklaring Rensel Metaal BV
In deze privacyverklaring legt Rensel Metaal BV, Industrieweg 31 9672 AP Winschoten, KvK 62996592, uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is. Ook vindt u hier hoe u uw gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen en welke maatregelen Rensel Metaal heeft genomen om uw gegevens te beveiligen.

Algemeen
Rensel Metaal respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.renselmetaal.nl en haar (potentiële) klanten en relaties. Rensel Metaal gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Zij worden niet verhandeld of verkocht of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Rensel Metaal hebben te maken. Rensel Metaal houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende wetgeving m.b.t. gegevensbescherming in Nederland.

Verwerking persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website of onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kan via een e-mailbericht of wanneer u ons contactformulier invult. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres of ip-adres.

Rensel Metaal bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of die via Google Analytics bij Rensel Metaal binnen komen (zie de uitleg over cookies).

U kunt onze website altijd anoniem bekijken d.w.z. zonder persoonsgegevens met ons te delen.

Doelen
Rensel Metaal gebruikt uw persoonsgegevens om haar dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren, met inbegrip van activiteiten gericht op uitbreiding van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt of daarmee verenigbare doelen. Verstrekking van uw gegevens aan derden gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van Rensel Metaal of indien de verstrekking wettelijk is verplicht.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging
Rensel Metaal draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • De website van Rensel Metaal is beveilig met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld de informatie die wordt verstrekt middels het contactformulier, versleuteld verzonden
  • Toegang tot onze electronische systemen is beveiligd met o.a. een wachtwoord
  • Alleen bevoegde personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies
Rensel Metaal maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Rensel Metaal gebruikt Google Analytics om cookies te plaatsen en data te verzamelen met als doel om u een optimale gebruikerservaring te geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Rensel Metaal inzicht in het gebruik van haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rensel Metaal heeft daar geen invloed op. Rensel Metaal heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen

Derden hebben geen toegang tot de door Rensel Metaal geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te wijzigen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor uw computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert, Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Rensel Metaal worden verwerkt. U kunt verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om aan te geven dat de verwerking van uw persoonsgegevens dient te worden beperkt en kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar privacy@renselmetaal.nl met als onderwerp ‘Persoonsgegevens’.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan treden wij graag met u in overleg. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen wijzigen. Rensel Metaal behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Rensel Metaal via privacy@renselmetaal.nl

versie 22 mei 2018